Seznam knih nakladatelství Ot. Čermák (1912)

Reprodukce obálky ze sbírek oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea v Praze.
Seznam knih nakladatelství Ot. Čermák (1912)