Václav Neubert (mladší)

Pestrý týden [2], 1927, zvl. vyd. 12. 6. 1927, s. [7].
Václav Neubert (mladší)