Václav Neubert (starší)

Pestrý týden [2], 1927, zvl. vyd. 12. 6. 1927, s. 3.
Václav Neubert (starší)