Viktor Jedlička

Česká mykologie 21, 1967, s. 51.
Viktor Jedlička