Vilém Povondra

Karel Nosovský: Knihkupecká nauka a vývoj knihkupectví československého (1927), příl. s. 5.
Vilém Povondra