Značka Právnického knihkupectví a nakladatelství V. Linhart (40. léta 20. stol.)

Značka Právnického knihkupectví a nakladatelství V. Linhart (40. léta 20. stol.)