A. Mareš

Nakladatelství při knihkupectví v Roudnici nad Labem; knihtiskárna

Nakladatelská působnost asi 1874–1896

Alois Mareš (* 1836 Bakov u Zlonic, † 1908 Roudnice nad Labem) se vyučil sazečem v knihtiskárně Fr. Jeřábek ve Slaném, pak působil jako typograf ve Slaném a v Praze. Asi 1866 spoluzaložil v Roudnici nad Labem tiskárnu Mareš & Somer (psáno i Sommer), kterou 1867 po odchodu společníka převzal na své jméno, přemístil do vlastního domu a rozšířil o knihkupectví a papírnictví, později i o nakladatelství. Mareš byl agilním účastníkem roudnického společenského a kulturního života (zejména v pěveckém, literárním a divadelním spolku Říp), spolu s přítelem Ervínem Špindlerem se angažoval v komunální politice za mladočechy (byl členem obecního zastupitelstva a náměstkem starosty, později okresním starostou). Počátkem 1902 převzal jeho knihkupectví Rudolf Kaška (* 1871 Tábor, † 1940 asi Roudnice nad Labem) a po získání koncese je převedl na své jméno.

Vyšlo cca 20 titulů. – Tiskárna Mareš & Somer vydala svým nákladem kalendář Říp na rok 1867 a pověst Proroctví slepého mládence. Nakladatelství A. Mareš nabídlo od 70. let 19. století publikační základnu pedagogům roudnických škol (Ladislav Hons, František Špaček a Gabriel Šuran zde vydali učebné pomůcky a učebnice, Josef Kobr překlad výchovné příručky Ernsta Böhma). Regionální význam přesáhly překlady pedagogických spisů Gustava Adolfa Lindnera a povahopisů Samuela Smilese. Kulturněhistorickými statěmi (Doba poroby a vzkříšení) i příspěvky k aktuálním společenským otázkám (Obrana českého školství, Kořaleční mor) přispěl Karel Adámek, životopisem Josefa Baráka Otakar Jedlička. Ervín Špindler u Mareše vydal svůj překlad satirické básně Heinricha Heina Atta Troll a vlastní Historické povídky, Antal Stašek (vl. jm. Antonín Zeman), který v Roudnici krátce působil jako advokátní koncipient, dva svazky Básní a román Nedokončený obraz. Spolu s knihami svého nákladu (tištěných vesměs ve vlastní tiskárně) Mareš expedoval i několik tisků, vydaných roudnickými korporacemi i jednotlivci (Ferdinand Strádal, Augustin Švagrovský). V 90. letech 19. století se sílícím působením pražských nakladatelství vydávání zanechal a nadále působil jen jako knihkupec. Ani jeho nástupce Rudolf Kaška již nakladatelství nerozvinul.

Dokumentace: Seznam (1901; výtisk nezjištěn).

Literatura a prameny: Alois Mareš... [Nekrolog], Podřipan 39, 1908, č. 2, s. 2–3; č. 3, s. 2–3; Alois Mareš – roudnický knihtiskař, knihkupec a nakladatel, Roudnické noviny 9, 2003, leden, s. 20.

Související osobnosti

Působiště

Roudnice nad Labem

Heslo bylo naposledy změněno 28.07.2021 22:54

M