Obrození

Edice katolické publicistiky a beletrie v Novém Jičíně spojená s prodejem publikací vydavatelského okruhu Josefa Floriana

Působnost 1922–1928

Edici Obrození založil a řídil v Novém Jičíně s okruhem přátel učitel, katolický publicista a vlastivědný pracovník František Hanzelka (* 1901 Bernartice nad Odrou, † 1981 ?). Pocházel z početné rodiny zedníka (otec zemřel 1918 na následky pracovního úrazu), po absolvování učitelského ústavu v Příboře (1920) působil na školách Mořkovicích, v Příboře, v Krnově a nakonec jako odborný učitel v Hodslavicích, kde se usadil a zapojil do veřejného života. Publikoval v katolickém tisku (několik časopisů též redigoval), politicky se angažoval v lidové straně. 1950 byl přeložen do Frenštátu pod Radhoštěm, 1952 zatčen a 1953 odsouzen jako vedoucí protistátní skupiny původně na 25 let vězení. Po propuštění počátkem 60. let pracoval v kopřivnické vagonce, od konce 60. let se opět účastnil vlastivědné práce. Pohřben byl v Hodslavicích. – Od 1923 Hanzelka nabízel spolu s knihami své edice též publikace staroříšského vydavatele Josefa Floriana (seznam edice Obrození ze srpna 1923 uváděl cca 110 titulů florianovské produkce), které na podzim 1922 získali tiskaři František Obzina z Vyškova, Karel Kryl starší a Ferdinand Scotti z Nového Jičína a František Josef Trnka z Třebíče v tzv. staroříšském vyrovnání jako úhradu části Florianových dluhů za tisk. Zřejmě tedy byl členem konsorcia, které k rozprodeji tohoto celku zřídili a vedli knihkupec a nakladatel Ladislav Kuncíř a redaktor katolického tisku Ladislav Zamykal. Pozdější finanční závazky edice, zatížené účastí na prodeji, pomáhal řešit organizátor katolického tisku na Moravě Ferdinand Chýlek, který 1930 převzal některé tituly z Hanzelkova seznamu do nabídky přerovského nakladatelství Šlépěje života (později Společenské podniky).

Vyšlo cca 6 titulů. – Do edice Obrození (1922–1924) zařadil Hanzelka nejprve rozšířenou verzi svého stručného přehledu československých dějin (1. vydání vyšlo 1920 jeho nákladem v Mořkově). Pokračoval obsáhlou antologií původní beletrie i naučných statí Rodinná katolická čítanka (mj. s přehledem soudobých katolických spisovatelů a výtvarníků), sbírkou vlastních povídek a svou divadelní hrou se zpěvy pro ochotníky s klavírní partiturou hudebního doprovodu od varhaníka Františka Šimíčka. Edice Obrazy ze světové katolické literatury (1928, red. František Hanzelka) měla zřejmě obnovit prodej starších knih ze staroříšské produkce, vyšlo v ní však jen obálkové vydání překladu Otty Alberta Tichého (Frantz Funck-Brentano: Modrovous) z 1916. – Na výzdobě prvních titulů edice Obrození se podíleli náboženský malíř Jano Köhler a grafik Antonín (Antonín Václav) Slavíček z okruhu spolupracovníků Josefa Floriana. Knížky tiskly firmy Valašská knih- a kamenotiskárna ve Valašském Meziříčí a Kryl a Scotti v Novém Jičíně.

Dokumentace: Seznam (1923).

Literatura a prameny: Kamill Resler: Pouť do Staré Říše aneb Staroříšské vyrovnání, Řád 9, 1943, s. 2–13; Andrej Stankovič: Okradli chudého (1998), s. 143–144; Adolf Turek: Nejstarší vlastivědný pracovník Novojičínska zemřel, Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín, sv. 29, 1982, s. 71–72; Petr Hlavačka: Zakladatelské dílo a pozůstalost P. Ferdinanda Chýlka ve světle nových archivních dokumentů, Sborník Státního okresního archivu Přerov (2010), s. 163. ■ Archiv bezpečnostních složek, fond Vyšetřovací spisy Ostrava, V-751 Ostrava.

Související osobnosti

Působiště

Nový Jičín

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 11.08.2015 13:32

O