Fr. Ziegner

Beletristické nakladatelství při stejnojmenné knihtiskárně v Praze

Nakladatelská působnost 1925–1947

Majitel knihtiskárny (zal. 1908) František Ziegner (*1882 Žižkov, dnes Praha-Žižkov, † ? ?) rozšířil 1925 podnik na základě nově získané koncese o nakladatelství. 1928 se jeho vedoucím stal knihkupecký pracovník Jenda Liška, již okolo 1930 však firma s nastupující hospodářskou krizí nakladatelství utlumila. 1931 získal Ziegner po odvolání i knihkupeckou koncesi, její využití však není doloženo. Nakladatelské koncese se vzdal 1941 ve prospěch Františka Nováka.

Vyšlo cca 40 titulů. – Firma Fr. Ziegner (užívala též názvy F. Ziegner a  Frant. Ziegner) vstoupila do stabilizovaného nakladatelského prostředí poloviny 20. let 20. století s neujasněným programem původní a přeložené beletrie a bez pevné autorské základny. Produkci otevřel sociálním románem Ladislav Jandečka, ze současnosti či nedávné minulosti čerpali náměty okrajoví autoři Jaroslav Velšovský (vl. jm. Jaroslav Gregor), Jindřich Snížek, Libuše Macháčková, Fr. St. Huml Čerchovský (vl. jm. František Huml), Karel Navrátil, Bernard Kurka, Silva Hlubínský (vl. jm. Jakub Jaroslav Vykydal), Václav Mothejzík a T. Hardt-Pokorný. Válečné zápisky publikoval Bohumil Sojka, okultní román Otakar Čapek, starší fejetony shrnul Miroslav Bedřich Böhnel, po své knižní prvotině v nakladatelství již nepokračoval Jaroslav R. Vávra. Aktuální i historickou tematiku nabídly překlady z němčiny (Edmund Edel, Arthur Zapp, Richard Voss, Ernst Weiss, Thea von Harbou), z francouzštiny (Paul Margueritte a Victor Margueritte, Pierre Alexis de Ponson du Terrail) a z angličtiny (Zane Grey). Základní ediční řada beletrie s nesoustavným číslováním a s proměnlivým názvem Knihovna nových českých románů, Knihy vášní, Ziegnerova knihovna a Ziegnerova románová knihovna (1925–1928), v jejímž rámci vycházel i nedokončený soubor Sebrané spisy Gustava Pflegra-Moravského (1927–1928), nenaplnila svou sdružující funkci. Většinu jednotlivých titulů z let 1925–1927 tak nakladatelství nabízelo ve volných proměnlivých celcích po desíti svazcích, inzerovaných jako „První“, respektive „Druhá desítka Ziegnerovy knihovny“. Navazující pevná Patnáctikorunová desítka v rámci nové edice Laciná Ziegnerova románová knihovna (1929–1931) již zůstala nedokončena. Samostatná edice Dobrodružné romány (1927) přinesla jen komplikovaný příběh s prvky sci-fi od Johna Dawise (snad pseudonym českého autora), mimo edice vyšly lovecké fejetony (František Krtil) a pohádkové knížky v češtině (František Pigl Vožický) a v němčině (Erwine Maria Jossová). Měsíčník Tunel, ohlašovaný koncem 1927, nebyl v dostupných sbírkách zjištěn. Mimo hlavní produkci vydalo nakladatelství zřejmě na zakázku autorů několik odborných příruček (daňové, právní, technické) a sexuologickou studii lékaře a právníka Richarda Schauera v němčině (1933) a v češtině (1934). Po delší přestávce využila firma 1947 své tiskařské koncese ještě k publikaci obrazového katalogu moderních pražských staveb s kritickým komentářem (Alois Podzemský). – Výzdoba se zpravidla omezovala na barevné obálky, z jejichž autorů byli zjištěni Jaromír Hauptmann, Artuš Scheiner (spisy Gustava Pflegra Moravského), A. L. Salač a Václav Čutta, který několik titulů rovněž ilustroval. Většinu beletrie nabízela firma též v unifikovaných nakladatelských vazbách.

Dokumentace: Seznam (1927).

Související osobnosti

Působiště

Praha

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 22.04.2017 13:53

Z