Vlad. Zrubecký

Nakladatelství oddechové beletrie v Praze na Žižkově; knihkupectví

Nakladatelská působnost 1935–1948

Vladimír Zrubecký  (* 1904 Pavlov u Unhoště, † 1982 Brandýs nad Labem) se vyučil knihkupcem u firmy Zmatlík a Palička  v Praze (1922–1924 absolvoval pokračovací knihkupeckou školu), pak byl zaměstnán u pražských firem Mladé proudy a Melantrich. 1934 získal knihkupeckou a nakladatelskou koncesi, 1935 se osamostatnil, otevřel knihkupectví a postupně rozvinul i nakladatelství.

Vyšlo cca 100 titulů. – Ediční program, zprvu zaměřený zejména na romány pro ženy a dívky, nakladatel později rozšířil o knížky pro menší děti a chlapeckou dobrodružnou četbu. Do „sbírky dívčích románů" Radostné mládí (1935–1941) přispěli zejména Miloš Křenovský, Růžena Utěšilová a Jan Wenig, dále B. Bílá (snad pseud.), Dáňa Homolková, Heda Halířová a Marie Pleinerová. Po překladu polské klasičky žánru (Irena Zarzycka) edici uzavřely povídky Boženy Němcové a Vítězslava Hálka. Romány pro ženy v nakladatelství publikovaly kromě hlavní autorky dívčí četby Růženy Utěšilové zejména Maryna Radoměrská a Marie Blažková. Příběhy pro chlapce od 8 do 14 let (autoři Jan Drda pod pseud. Áda Vlach, Eduard Fiker, Jaroslav František Němeček po pseud. Jaroslav Jechl, Jan Petrus, Rudolf František Vojíř, Vláďa Zíka) prezentovalo nakladatelství v propagačních materiálech jako edici Vítězství. Celé spektrum chlapecké, dívčí i ženské četby i knížek pro děti (včetně leporela) s akcentem na  didakticky zaměřené dívčí romány obsáhl kmenový autor nakladatelství František Bulánek-Dlouhán (i pod pseud. Karel Černý), který v nakladatelství průběžně publikoval též odborné stati a úvahy o literatuře pro mládež. Mimo edice dále vycházela dobrodružná četba různých žánrů: kovbojka (Eduard Fiker), trampský román (Vladimír Fořt), sci-fi (Grigorij Grebněv), reportážní romány z velkoměstského podsvětí  (Jarda Kavalír, vl. jm. Jaroslav František Němeček). Několik titulů dívčí a ženské četby bylo zfilmováno; případná další vydání pak zpravidla ilustrovaly filmové fotografie. Později nakladatelství zařadilo i dvě literární adaptace zahraničních filmů. Od počátku 40. let soustředila většinu novinek pro mládež (zřejmě v redakci Jiřího Voldána) edice beletrizovaných příběhů z přírody V přírodě i v zajetí (též V přírodě a zajetí, 1940–1946). Překlady z ruštiny (mj. Nikolaj Nikolajevič Pavilščikov, Pavel Barto, El. Registan) a angličtiny (Chaplin Court Treatt, Jane Brevoort Waldenová a Stuart D. L. Paine) později z němčiny (Mikkjel Fönhus, Volkmar Graumüller) a z norštiny (Olai Aslagsson) doplnili původními příběhy Bohuslav Čepelák (pseud. Pavel Soldán) a pro menší čtenáře Zikmund Skyba, jehož prózy a verše pro děti vycházely i mimo edice. V edici životopisných románů Duch a čin (1940–1947, red. Jiří Voldán) vyšly pouze redaktorovy překlady a adaptace z ruštiny. 1940 v nakladatelství publikoval Emmerich Alois Hruška dva průvodce po Olšanských hřbitovech a sebepropagační novoročenku. Po válce zařadil Zrubecký i vesnický román (Julie Jandová, vl. jm. Růžena Morávková), nezměnil však celkový profil produkce, negativně vnímaný orgány státní kulturní politiky. – Knížky ilustrovali zejména Vojtěch Michal, Miloš Endler, Jiří Trnka, František Skořepa, dále mj. Mariquita, Bimbo (Bohumil Konečný) a Jiří Peške. Tisk zajišťovala především firma Fr. Ziegner, kterou doplnily další pražské tiskárny Jan Kobes a synové, M. Knapp, Litera, Löschner a spol., Tempo, Ant. Lapáček aj.

Dokumentace: Seznam (1940).

Literatura a prameny: Lad. Novák: Trojúhelník mladých dárců radosti: mladý nakladatel, mladý básník a mladý výtvarník, Ostravská Národní práce 6. 12. 1941, s. 7.

Související osobnosti

Působiště

Praha

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 01.01.2019 21:29

Z