Fencl, K.

* ? ?
† ? ?

Architekt, spoluredaktor edice Františka Kodyma Artemis; další údaje nebyly zjištěny.

Související nakladatelství

F