B. Treybal

Nakladatelství přeložené románské beletrie a populární uměnovědné literatury v Praze

Působnost 1924–1926

Propagátor družstevnictví, autor odborných statí i prozaických a dramatických pokusů Bohumír Treybal (* 1883 Šemanovice u Mšena, † 1959 Praha), původním povoláním středoškolský pedagog, založil 1924 na koncesi z téhož roku nakladatelství. Již 1928 se však koncese vzdal a později působil na Podkarpatské Rusi v Užhorodu, kde 1930 publikoval populární spisky o družstevnictví v maďarštině a rusínštině.

Vyšlo cca 10 titulů. – Během své krátké činnosti v době nakladatelské konjunktury 20. let se Treybal zaměřil zejména na překlady z francouzštiny. Edice Lidé a díla (1924–1925) přinesla studie Camilla Mauclaira o malířství, Emila Fagueta o literatuře a životopis L. N. Tolstého od jeho syna Lva Lvoviče Tolstého. V edici Modré knihy (1925–1926) připojil nakladatel k soudobým francouzským a italským milostným prózám (Claude Anet, Edouard Estaunié, François Mauriac, Raymond Radiguet, Alfredo Panzini; překládali mj. Jaromíra Hüttlová, František Kovárna a Miroslav Treybal) vlastní román Vojtěch Darvín, podivín. – Převážnou většinu titulů vytiskla pražská tiskárna Blahoslav.

Dokumentace: Seznam (1926).

Související osobnosti

Působiště

Praha

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 01.01.2019 21:03