Thyrsus

Nakladatelství spisů Jiřího Karáska ze Lvovic

Působnost 1916

Básník, prozaik, literární a výtvarný kritik, bibliofil a sběratel Jiří Karásek ze Lvovic (* 1871 Smíchov, dnes Praha-Smíchov, † 1951 Praha), povoláním poštovní úředník, soustředil od 1902 svou tvorbu programově do souboru Spisy Jiřího Karáska ze Lvovic (1902–1916), o jehož svazky se spolu s autorem nakladatelsky podělily spřízněné svépomocné edice družiny Moderní revue Symposion (vydával ji překladatel Hugo Kosterka), Čeští autoři (vycházela nákladem Kamilly Neumannové) a Moderní bibliotéka (pod formálním krytím Františka Adámka ji vydával Karel Hugo Hilar). Na výzdobě souboru se podíleli Bořivoj Hnátek, Zdenka Braunerová a Josef R. Marek, později i František Kobliha. Své knihy poskytoval Karásek zúčastněným nakladatelům bez honoráře a jejich vydání zpravidla i financoval. Když se za 1. světové války amatérské nakladatelské společenství rozpadalo, převzal Karásek 1915 zbytky nákladu nerozebraných titulů a založil vlastní nakladatelství Thyrsus s programem vydávat za výtvarné účasti Františka Koblihy postupně reedice i nové svazky svých spisů. Názvem Thyrsus (latinská podoba řeckého slova thyrsos = třtinová tyč ozdobená révovím a piniovou šiškou jako symbol dionýských slavností) se vrátil ke svému návrhu z roku 1894 na pojmenování nového literárního časopisu – pozdější Moderní revue.

Jediným titulem nového nakladatelství však zůstalo drama Král Rudolf (1916), které tak uzavřelo torzo prvého souboru autorových spisů.

1994 oživila s odkazem na Karáskův impulz nakladatelství Thyrsus Gabriela Dupačová (provdaná Zemanová; podepisuje se Gabriela M. Zemanová). Původní zaměření edičního programu na kulturu přelomu 19. a 20. století později rozšířila i o aktuální nekonvenční tvorbu.

Dokumentace: Aleš Zach: Nakladatelská pouť Jiřího Karáska ze Lvovic (1994), s. 42–46.

Literatura a prameny: Aleš Zach: Nakladatelská pouť Jiřího Karáska ze Lvovic (1994), 52 s.

Související osobnosti

Působiště

Praha

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 18.11.2018 22:58