J. Theissig / J. Těšík

Nakladatelství odborných příruček v Lutíně a v Hranicích; knihkupectví v Hranicích

Působnost 1937–1948

Jindřich Theissig (* 1905 Brno, † ? ?) se po měšťanské škole vyučil 1919–1922 knihkupcem u brněnské firmy A. Píša. Zaměstnán byl střídavě v knihkupectvích (Fr. J. Balatka v Holešově, Jindřich Bačkovský v Praze) a v jiných podnicích (Baťa ve Zlíně, J. Pouchlý v Hodoníně), později jako úředník v závodech Sigmund Pumpy a Chema v Lutíně. Na nakladatelskou koncesi, kterou získal 1935 nebo 1937, založil podle vlastního sdělení k propagaci výrobků firmy Chema Nakladatelství Školy protiletecké ochrany, jeho účast na činnosti nakladatelství však není jinde doložena. 1938 se přestěhoval do Hranic, kde získal zaměstnání u První moravské továrny na vodovody a pumpy Antonín Kunz a založil nakladatelství pod svým jménem. V srpnu 1945 si úředně změnil příjmení na Těšík. Téhož roku otevřel knihkupectví, které v únoru 1949 převzalo do národní správy Naše vojsko.

Celkem vyšlo cca 20 titulů. – Nakladatelství Školy protiletecké ochrany v Lutíně se od 1937 podílelo na vydávání instruktážní edice Příručky pro výcvik CPO (1936–1938) pro kurzy protiletecké ochrany, pořádané studijním oddělením firmy Chema. V brožurách na různá témata se opakovaly popisy protiplynových masek a lékárničky protiletecké ochrany Primosana z produkce Chemy. V Hranicích vydal Jindřich Theissig už pod svým jménem příručku Abeceda C. P. O. (1938) a založil edici Knihovna česko-slovenského instalatéra, pak Knihovna instalatéra (1939–1940, red. Vladimír Malík), která těžila z výrobního programu firmy Antonín Kunz. Po technických popisech pístových pump (Antonín Berka a Liboslav Balcar) a ústředního topení (Břetislav Pospíšil) další ohlášené tituly s obdobnou náplní (Závlaha zahrad, polí a pastvin, Domovní instalace vodovodu a kanalizace) nevyšly. Za války vydalo nakladatelství J. Theissig ještě sbírku veršů (Máňa Antková, 1943), po 1946 se v nakladatelství J. Těšík uplatnili Artur Závodský (monografie francouzského sociologa Paula Bureaua a básníka Petra Bezruče) a Karel Černocký (příručka psychohygieny a psychologický slovník). – Lutínské publikace tiskly Lidové závody tiskařské a nakladatelské v Olomouci, hranické převážně Družstvo knihtiskárny a Snaha (Artur Olšovský) v Hranicích a Obzor v Přerově.

Související osobnosti

Působiště

Hranice, Lutín

Heslo bylo naposledy změněno 30.11.2021 21:48

T