Rudolf Šimek

Beletristické nakladatelství při knihkupectví v Praze-Holešovicích

Nakladatelská působnost 1921–1930

Rudolf Šimek (* 1887 Hradec Králové, † ? ?) absolvoval reálku a 1902–1904 se vyučil knihkupcem u královéhradecké firmy B. E. Tolman. Zaměstnán pak byl v Praze a v Brně a 1907–1912 prošel praxí v Lipsku, Stuttgartu, Berlíně a Paříži. 1914–1919 byl mobilizován a po návratu z 1. světové války se osamostatnil. 1920 získal knihkupeckou a nakladatelskou koncesi a 1921 otevřel v Praze-Holešovicích knihkupectví, k němuž téhož roku připojil nakladatelství. 1930 s útlumem hospodářské konjunktury nakladatelskou činnost ukončil a omezil se na knihkupectví, které působilo asi do 1949.

Vyšlo cca 45 titulů. – V maloformátové edici Všem a všude (1921–1922) vycházely především soubory kratších próz. Překlady z francouzštiny (Guy de Maupassant, Alfred de Musset, Villiers de L´Isle Adam, Gustave Flaubert) a angličtiny (Robert Smythe Hichens, George Moore, Bret Harte) doplnila japonština (Kenžiro Tokutomi). Původní tvorbou se představili Jiří Karásek ze Lvovic (2. vydání souboru legend) a Barbora Markéta Eliášová (literární japonerie), výjimečně byl zařazen obsáhlejší román (Claude Farrère). Po ukončení edice pokračovalo nakladatelství od 1923 již ve standardním formátu v přeložené beletrii, do níž zařadilo dobrodružné a lovecké příběhy z přírody amerického severu a západu (James Oliver Curwood, Enos Mills, Olai Aslagsson, Zane Grey, Hal G. Ewarts), méně známé prózy francouzských klasiků (Honoré de Balzac, Alexandre Dumas), parafráze staročínských erotických povídek (Georges Soulié de Morant), novelu z antického Řecka (Albert Du Bois) a dobrodružné a milostné příběhy ze současnosti (Harry Hervey, Pierre Benoit). Produkci uzavřely anglické detektivky a dobrodružné romány (Edgar Wallace, Louis Tracy). Hlavními překladateli z francouzštiny a angličtiny byli Božena Pacáková-Pacovská a H. Jost (vl. jm. Václav Jindřich Chabr), z japonštiny překládala Barbora Markéta Eliášová. Nebeletristický program se omezil na komentované daňové zákony (Bohumil Novotný a Karl Fein), do nabídky vlastní produkce zařadilo nakladatelství i několik titulů, převzatých z likvidovaného nakladatelství Grosman a Svoboda (Honoré de Balzac, Anatole France, Oscar Wilde aj.). – Formát knižních bibelotů (10,5x8 cm) i výběr autorů směřoval edici Všem a všude k jisté exkluzivitě, nenáročné technické zpracování svazků (písmo, sazba, papír) ji vracelo mezi běžnou produkci. Autorem její anonymní výzdoby (jednotně řešené malované dekorativní obálky s kresleným písmem, individuální malby na přebalech, unifikované nakladatelské vazby pro část nákladu) byl snad Karel Weran, který později pro nakladatelství navrhoval obálky a vazby (šifry W. a K. W.) a 1 titul ilustroval. Některé další obálky pravděpodobně namaloval Artuš Scheiner. Tisk zajišťovaly pražské firmy Josef Kolanda a Tribuna, později Litera a především Pražská akciová tiskárna.

Dokumentace: Seznam knih (1926); Lexikon dobrodružné literatury 8, Nakladatelé K–Z (2016), s. 185–189.

Literatura a prameny: Jan Gotthard: Rudolf Šimek... [v rámci přehledu Firemní jubilea 1944 a 1945], Knihkupec a nakladatel 7, 1945, s. 211.

Související osobnosti

Působiště

Praha

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 29.01.2020 17:20