Holubice

Edice původní beletrie a publicistiky v Praze

Působnost 1919–1924

Knihovna Holubice vznikla 1919 „ze snahy osvoboditi duševní práci z námezdního vykořisťování“ jako podnik umělecké svépomoci. Založila ji a řídila spisovatelka Marie Majerová (* 1882 Úvaly u Prahy, † 1967 Praha) spolu s grafikem Slavobojem Tusarem (* 1885 Jizbice u Nymburka, † 1950 Praha), od 1922 jejím manželem, který pečoval o výtvarnou složku publikací. Zbytky nákladu vydaných tisků později doprodávalo nakladatelství Čin.

Celkem vyšlo cca 18 titulů. – Do edice Holubice (1919–1924) Marie Majerová vybrala ze starších časopiseckých otisků pohádku ve verších (Josef Franta Šumavský), sociální reportáž (Antonín Pravoslav Veselý) a veršovaný román (František Gellner). Ze současné tvorby zařadila původní básnickou sbírku (Josef Hora) a vlastní lyrické a cestopisné črty a reportáže, prózy a pohádky. Po bohaté, téměř bibliofilské dřevorytové výzdobě prvního svazku (Josef Franta Šumavský) redukoval Tusar postupně svou výtvarnou účast na obálky, viněty, ilustrační kresby, výjimečně i frontispis. K lyrickým prózám Marie Majerové poskytl kresbu Max Švabinský, její pohádky ilustroval Josef Lada. Poslední svazek Holubice (Don Juan Františka Gellnera) graficky upravil Vratislav H. Brunner. Drobná přidružená edice Pohádky Holubice (1920–1921) uvedla knižně dosud nepublikované pohádky od starších českých spisovatelů (Jan Vincenc Filípek, Josef Bohuslav Líman, Jan Slavomír Tomíček) spolu s překlady z norštiny, polštiny, ruštiny a švédštiny, orientální a indiánskou pohádkou i soudobou tvorbou pro děti (Marie Majerová a Jan Pavlík pod pseud. Max Leonier); ve slovenštině vyšla pohádka Hany Gregorové. Obálky šestnáctistránkových sešitků vyzdobil Tusar jednotným dekorativním rámcem, v němž se obměňovaly kresby k jednotlivým pohádkám; text uváděly vstupní iniciály s florální výzdobou. Soubor osmi sešitků byl později prodáván ve společné dekorativní obálce nebo vazbě. Nakladatelský věstník Knihovna Holubice (pak s názvem  … leták Knihovny Holubice; doložena č. 2 a 5) není ve veřejných sbírkách samostatně evidován. – Na většině titulů spolupracovala přední pražská tiskárna Grafia (prvý svazek vyšel formálně jejím nákladem), kterou doplnily Lidová knihtiskárna J. Skalák a spol. a R. Březina; pohádkové sešity tiskl Emil Šprongl v Pelhřimově, pak Melantrich v Praze.

Dokumentace: Leták Knihovny Holubice (nakl. věstník, okolo 1920).

Literatura a prameny: Bedřich Beneš Buchlovan: Slavoboj Tusar, Marginalie 23, 1950, s. 271–274.

Související osobnosti

Působiště

Praha

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 02.03.2013 18:00