Jan Hon

Regionální nakladatelství ve Vyškově; knihtiskárna, knihkupectví

Nakladatelská působnost 1895–1905

Jan Hon (* 1851 Vyškov, † 1919 Brno; pohřben byl ve Vyškově) pocházel ze soukenického rodu. Byl spoluzakladatelem vyškovského Sokola a členem čtenářsko-zpěváckého spolku Haná. Od 1886 (podle jiných údajů od 1882 nebo 1888) provozoval ve svém domě na náměstí ve Vyškově papírnictví a knihkupectví a současně v něm zřejmě řídil tiskárnu, jejímž koncesionářem byl přerovský knihkupec a správce tamní akciové tiskárny Antonín Michálek (* 1848, † 1902). Tiskárna působila pod jménem Antonína Michálka do 1891, kdy ji Jan Hon převedl na své jméno. Od poloviny 90. let 19. století v době národnostních střetů o správu města byl za českou stranu členem vyškovského obecního výboru, od 1906 radním. Později byl předsedou Společenstva obchodních živností ve Vyškově, na funkce rezignoval 1915. Svůj podnik prodal již v letech 1904–1905; tiskárnu (užívala též název První česká knihtiskárna) převzal počátkem 1904 František Obzina (> LČL 3, s. 644–646) a knihkupectví v létě 1905 Jaroslav Pátek.

Vyšlo cca 8 titulů. – Jako nakladatel se Jan Hon uvedl 1895 sbírkami společenskokritických a příležitostných veršů spojených pseudonymem Ozva z Moravy (autorem byl zřejmě Jan Evangelista Nečas). Vyškovský zvěrolékař a amatérský speleolog Florian Koudelka přispěl popisem průzkumu podzemí Moravského krasu a veterinárními předpisy a pedagog Čeněk Kramoliš sbírkou přísloví a povídkami. Až po smrti autora 1901 vyšla kvazihistorická povídka z Třicetileté války od vyškovského obuvníka Františka Duška (pseud. František Dundálek) a produkci uzavřel 1905 Vratislav Štěpánek dramatem z české kolonie v Rusku. Zbylý náklad vydaných titulů téhož roku převzala a jako součást své nakladatelské produkce později prodávala nástupnická firma Jaroslav Pátek. – Knihy tiskla firemní tiskárna, poslední titul již pod názvem F. Obzina.

 

Literatura a prameny: Šedesátiny svého stáří..., Vyškovské noviny 20, 1911, č. 47, s. 4; -a.: Hon Jan zemřel, Vyškovské noviny 28, 1919, č. 15, s. 4; Vilém Totušek: Výňatek z rukopisu Knihtisk na Vyškovsku, in 100 let Grafických podniků Kusák, s.r.o. (Vyškov 2004), s. 15, 18, [35]; Historie a současnost podnikání na Blanensku, Boskovicku a Vyškovsku (Žehušice 2015), s. 128–129; Karel Mlateček a kol.: Vyškov, dějiny města (Vyškov 2016), s. 283–286, 288, 290, 307.

Související osobnosti

Působiště

Vyškov

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 07.11.2021 23:24