Karel Husa

Knihkupectví s regionální nakladatelskou produkcí v Kladně

Nakladatelská působnost 1909–1929

Karel Husa (1882 Oseček u Poděbrad, † 1936 Kladno) se vyučil v kolínském knihkupectví J. Kaška, pak byl zaměstnán postupně v Pečkách, v Kladně, v Moravské Ostravě a v Praze. 1913 obdržel knihkupeckou koncesi pro Kladno, kde se téhož roku osamostatnil. Byl horlivým sokolským pracovníkem, v Kladně se účastnil spolkových aktivit i společenského a sportovního dění a podle vzpomínek současníků komentoval příležitostnými veršíky jubilea svých přátel, zákazníků a kolegů. Za hospodářské krize se zadlužil, několikrát byl exekvován a ztratil i výhody členství ve Svazu knihkupců a nakladatelů, z něhož byl vyškrtnut pro neplacení příspěvků. Pod hrozbou bankrotu se 16. ledna 1936 ve svém knihkupectví zastřelil.

Vyšlo cca 14 titulů. – Ještě před založením vlastního podniku (snad v době svého prvního působení v Kladně) uveřejnil Husa asi 1909 svým nákladem drobnou sbírku veršů Pegas (pseud. Karel Sahuel, pod nímž pak publikoval i svou další tvorbu). Jako samostatný knihkupec pak vydal 1913 kladenský sportovní almanach a první dvě knížky spisovatelky Jiřiny Tuhaňské (vl. jm. Jindřišky Švejcarové, provd. Konopáskové), 1922 rozšířený soubor svých veršů. Husova edice veselých písní a karikatur (1917; jen Husův kuplet Kopaná) a edice Kladenské písničky (1929, skladatel Jarka Bureš) přinesly drobné hudebniny s kladenskými náměty. Produkci doplnily regionální jízdní řády a pohlednice. – Obálky a titulní listy knih Jiřiny Tuhaňské vyzdobil Stanislav Kulhánek. Knižní publikace tiskly místní tiskárny, především Alois Kuchynka, hudebniny firma Em. Starý v Praze na Smíchově.

Literatura a prameny: Gd. [Jan Gotthard]: Padesátka..., Československý knihkupec 9, 1932, s. 481–482; Karel Husa na Kladně zemřel, Československý knihkupec 13, 1936, s. 28; Případ Husův, Československý knihkupec 13, 1936, s. 35–36; Aleš Zach: Nakladatelské Kladno (Kladno 2007), s. 43–45, 104–105.

Související osobnosti

Působiště

Kladno

Heslo bylo naposledy změněno 24.12.2015 23:31