V. Hoblík

Regionální nakladatelství při knihkupectví a knihtiskárně v Poděbradech

Nakladatelská působnost 1890–1912

Mladší bratr knihkupce, tiskaře a nakladatele Františka Hoblíka Václav Hoblík (* 1846 Hobšovice, † 1924 Poděbrady) se 1859–1863 vyučil v Praze cukrářem. 1872–1888 byl společníkem svého staršího bratra v pardubické tiskárně Hoblík a spol. (pak Hoblík & Bayer a F. & V. Hoblík). Mezitím získal koncem 1874 knihkupeckou koncesi v Poděbradech, kde převzal filiálku kolínského knihkupectví Fr. Hoblík (založena byla 1870), osamostatnil ji a dále vedl pod firmou V. Hoblík. 1882–1887 vydával politický čtrnáctideník Hlasy poděbradské a 1888 na ně navázal Občanskými novinami (vycházely v Nymburku do 1899 střídavě s Občanskými listy). 1884 koupil poděbradskou knihtiskárnu Josefa Hochmanna a 1885 ji začlenil do svého podniku. V Poděbradech působil ve školní radě, v zastupitelstvu a v místních spolcích, zejména ve spolku divadelních ochotníků Jiří. Jeho syn a nástupce Jaroslav Hoblík (* 1878 Poděbrady, † 1936 Praha), který vystudoval obchodní akademii a vyučil se u otce, již v nakladatelství nepokračoval, okolo 1926 prodal tiskárnu Miloši Nohavcovi a ponechal si jen knihkupectví. Od 1936 vedla závod vdovským právem Antonie Hoblíková, od níž jej 1941 koupil absolvent vysoké školy obchodní František Kulich (* 1911 Poděbrady). 1949 knihkupectví převzalo družstvo Kniha lidu.

Vyšlo cca 16 titulů. – Z beletrie představilo nakladatelství milostnou novelu Františky Bursové, básnickou prvotinu Adolfa Bohuslava Dostala, venkovské povídky Františka V. Kodyma a ilustrované vánoční sborníčky dětské četby nymburského učitele a spisovatele Františka Josefa Čečetky. U příležitosti odhalení sochy krále Jiřího z Poděbrad 1896 vyšel průvodce po Poděbradech od lázeňského lékaře Václava Kryšpína. Další poděbradský lékař Bohumil Bouček k tisku připravil a komentoval výběr z lékařských zápisků svého otce Františka Boučka a do nakladatelství přispěl též vlastními zdravovědnými úvahami a válečnými vzpomínkami. Produkci doplnily učebné pomůcky (mj. František Freiberg) a návod k výstavbě vepřinců (František Miškovský). 1903 Václav Hoblík převzal tisk a náklad regionálního vlastivědného měsíčníku Věstník Poděbradska a sousedních okresů, který předtím vycházel v Nymburku. Vydával jej do 1909 (roč. 6 až 9) za redakce a hlavní spolupráce Jaroslava Hoblíka, Jana Hellicha, Františka Hrnčíře a F. J. Čečetky. Knižní nabídku nakladatelství doplnily separáty z Věstníku Poděbradska (drama a historické prózy F. J. Čečetky) a z Občanských listů (stať Stanislava Klímy).

Literatura a prameny: Za Václavem Hoblíkem, Poděbradské noviny 10, 1924, č. 51, s. 4; J. K. [Josef Kaška]: Václav Hoblík †, Československý knihkupec 2, 1925, s. 11–12; Dne 30. května zemřel p. kol. Jaroslav Hoblík..., Československý knihkupec 13, 1936, s. 231. ■ Polabské muzeum v Poděbradech – fond Václav a Jaroslav Hoblíkovi.

Související osobnosti

Působiště

Poděbrady

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 24.01.2016 19:37