Miroslav Hrádek

Regionální nakladatelství při knihtiskárně v Nymburku

Nakladatelská působnost 1941–1947

 

Miroslav Hrádek (* 1914 Uhlířské Janovice, † 1995 ?) vystudoval 4 třídy reálného gymnázia  a obchodní školu. 1932 se vyučil tiskařem-sazečem v rodišti u firmy Josef Hrádek (1928-1931 absolvoval pokračovací živnostenskou školu) a pak působil jako volontér u různých firem. 1937 získal tiskařskou koncesi a koupil nymburskou tiskárnu Jana Mináře. 1943 se stal členem představenstva družstva Dílo přátel umění a knihy v Praze a po 1945 vytiskl několik jeho publikací. V březnu 1948 byl vězněn jako podezřelý ze „sdružování státu nepřátelského" (zajištěn byl spolu s dalšími již ve dnech únorového komunistického převratu) a jeho firmu převzalo družstvo Dílo do národní správy; znárodněna byla asi 1949. Další osudy Miroslava Hrádka se nepodařilo ověřit, pohřben je v Uhlířských Janovicích.

Vyšlo cca 15 titulů. – Po koupi tiskárny obnovil Hrádek týdeník Občanské listy, který vycházel u Mináře do 1936 (Hrádek jej tiskl a vydával od září 1937 do května 1941; odpovědným redaktorem byl Antonín Filippi, po něm Adolf Turek a Miroslav Sobotka). V listopadu 1937 převzal rovněž vydávání a tisk živořícího poděbradského čtrnáctideníku Františka Škárka Poděbradské nezávislé slovo (zodpovědným redaktorem zůstal Škárek, šéfredaktorem se stal Antonín Filippi), časopis však v lednu 1938 zanikl. Prvním nakladatelským titulem tiskárny byl soubor karikatur nymburského malíře Hanuše Bohmana k úspěchu fotbalistů místního Polabana (1941), další tisky vycházely ve spolupráci s nymburským pěveckým spolkem Hlahol. Ještě před koncem války tiskárna nakladatelský program rozšířila o beletrii a navázala tak na působení firmy L. Fiala z 2. poloviny 30. let. Regionální autoři H. Hanek (vl. jm. Alois Hanek) a Miloš Veselý přispěli knížkami pohádek, Hanuš Bohman aktuálním albem karikatur nacistů a kolaborantů (1945), středoškolský pedagog Václav Novák (pseud. A. K. Janov) souborem fejetonů a humoresek. Knížky veršů vydali Vlastimil Zakouřil, Miran Hladík, František Unger, Jiří Škvor a Lubor Zink. 1945 založil Hrádek odborný časopis Pramen (s podtitulem Kritický měsíčník dětské knihy v redakci Pravoslava Hykeše vyšla 2 čísla v květnu a červenci 1945). Přestože časopis zaštítila Ústřední odborová rada učitelská v Praze, ministerstvo informací jej zastavilo. Vycházet nezačala ani ohlášená Ruská knihovna pro mládež (připravenou prózu Dojvbera Levina Feďka v překladu Aloisie Pavlovské vydalo 1946 pražské nakladatelství Svoboda). Po únoru 1948 byla rovněž zrušena sazba chystané básnické sbírky Bohumila Hrabala Ztracená ulička. – Hlavním výtvarným spolupracovníkem nakladatelství byl Ger (vl. jm. Gerhard) Holeček, pohádky Miloše Veselého ilustroval Vojtěch Cinybulk.

Literatura a prameny: Knihtiskárna M. Hrádek, Nový Nymburk 2, 1947, č. 15/16, s. 3; Většina zajištěných propuštěna, Nový Nymburk 3, 1948, č. 5, s. 1; Knihtiskárna Hrádek do národním správy, Nový Nymburk 3, 1948, č. 5, s. 2; Historie a současnost podnikání na Nymbursku a Poděbradsku (Žehušice 2001), s. 134; Tomáš Mazal: Cesty s Bohumilem Hrabalem (2011), s. 46–47.

Související osobnosti

Působiště

Nymburk

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 18.04.2017 15:15