Jos. Čížek

Knihkupectví s příležitostnou nakladatelskou produkcí ve Slaném

Nakladatelská působnost 80. léta 19. stol.–1901

Syn slánského truhláře Josef Čížek (* 1857 Slaný, † 1942 Slaný) se vyučil knihkupcem u Františka Neuberta ve Slaném a v Lounech (1873 absolvoval obchodní školu), pak pracoval v knihkupectvích v Praze, v Olomouci, v Třeboni a v Brně. V srpnu 1881 převzal Neubertovo slánské knihkupectví a vedl je nejprve pod firmou Fr. Neubertovo knihkupectví Jos. Čížek, od konce roku pod svým jménem. Byl komisionářem Muzejního a literárního spolku Palacký, v jeho knihkupectví se nad novinkami literatury scházeli a besedovali slánští literáti (Václav Štech, Karel Scheinpflug, František Balej, Petr Hrubý aj.). Čížek byl vynikajícím hudebníkem – houslistou (původně chtěl studovat na konzervatoři) a zpěvákem. Angažoval se v regionálních hospodářských a kulturních podnicích (byl mj. dlouholetým předsedou Občanské záložny a intendantem městského divadla). 1913 věnoval knihkupectví svému bratranci a zaměstnanci Františku Holubovi, který je dále rozvíjel jako slánské kulturní středisko, ale v nakladatelství již nepokračoval (vydal jen 3 regionální kulturněhistorické tisky).

Vyšlo cca 10 titulů. – Čížek převzal od Fr. Neuberta edici drobných sešitků pro děti Národní pohádky (do 1889) a pokračoval v ní jak reedicemi starších čísel, tak novými pohádkami (psali je Filip Hyšman a Jindřich Michálek). Dále vydal mj. dvě písně z aktuální veselohry Karla Šípka, Václava Štecha a Bohdana Kaminského Náš dům v asanaci (1898) a průvodce po Slaném a okolí Alberta Maysla (1900).

Literatura a prameny: Jos. Čížek…, Urbánkův věstník bibliografický 2, 1881, s. 200; Ž. [L. K. Žižka]: Ještě jeden světem zapomenutý osmdesátník…, Československý knihkupec 14, 1937, s. 239; ž. [L. K. Žižka]: Odešel jeden z nejstarších českých knihkupců…, Knihkupec a nakladatel 4, 1942, s. 133; Libor Dobner: O slánských knihkupcích [1]–3, Slánské listy 14, 2006, č. 1, č. 2, č. 5, vždy s. 12; Libor Dobner: Josef Čížek a Ignát Herrmann, Slánské listy 15, 2007, č. 6, s. 12.

Související osobnosti

Působiště

Slaný

Heslo bylo naposledy změněno 17.04.2017 21:15