V. Čejka

Nakladatelství erotik a soudobé prózy v Praze

Působnost 1930–1940

Majitelem nakladatelství byl nakladatel bez koncese a nakladatelský redaktor Václav Čejka (životopisná data nebyla zjištěna).

Vyšlo cca 18 titulů. – Nakladatelskou činnost zahájil Čejka anonymně údajně za účasti Jaroslava Picky, Josefa Hokra a Jana Fromka edicí pornografií a erotik Olisbos (1930; markýz de Sade, Pierre Louÿs, Jiří Červený pod šifrou J. Č., anonymně Jaroslav Vrchlický a Felix Salten). Počátkem 1934 založil edici Dobré knihy (1934–1937, 1940, red. Václav Čejka) s objevným výběrem atraktivních děl soudobé světové prózy (Louis Aragon, Marcel Aymé, Pearl S. Bucková, Louis Golding, Axel Munthe a Felix Timmermans) v překladech Quida Paličky, který doplnil původními prózami Bohumila Nováka a Vítězslav Nezvala. Ač opakovaně pokutován pro neoprávněnou nakladatelskou činnost, stal se 1936 i nakladatelem exkluzivního "sborníku poezie a vědy" Víta Obrtela Kvart (1936/1937 vydal 3. ročník). Nedostatek finančních prostředků mu však zřejmě nedovolil získat v konkurenci s velkými nakladatelskými domy k trvalejší spolupráci většinu autorů, jejichž díla k nám uvedl. Počátkem 1937 převzalo edici Dobré knihy spolu s distribucí jejích starších titulů nakladatelství dobrodružné četby a lékařských příruček Jaroslav Tožička a krátce v ní pokračovalo, zprvu v Čejkově redakci. Již mimo edici, ale v intencích jejího programu vydalo nakladatelstvi V. Čejka na podzim 1938 Obratník Raka Henryho Millera s předmluvou Anais Nïnové (v únoru 1939 bylo rozšiřování knihy zakázáno a zjištěný zbytek nákladu zabaven) a 1939 připojilo životopisný román Miloše V. Kratochvíla Bludná pouť. 1940 se vrátilo k edici Dobré knihy reedicemi bestsellerů Pearl S. Buckové a jejím dalším románem. 1945 obnovilo Dobré knihy jako volnou řadu nakladatelství Rudolf Schütz. – Na výzdobě edice Olisbos se podíleli Jaroslav Picka (šifra R. W.) a anonymně Toyen. Původní výtvarné řešení edice Dobré knihy připravili typograf Alois Chvála (standardní grafická úprava) a Toyen (individuální prvky obálek, vazeb a výzdoby jednotlivých svazků). Kmenovou tiskárnou nakladatelství byla pražská firma Stiebling a Havelka.

Literatura a prameny: Nma. [Václav Nedoma]: Dobré knihy, Rozhledy 4, 1935, s. 79–80; Antonín Grimm: O Jaroslavu Pickovi, Sborník Národního muzea v Praze 1975, řada C, sv. 20, č.4/5, s. 185–186; Vítězslav Nezval: Depeše z konce tisíciletí (1981), s. 113–117.

Související osobnosti

Působiště

Praha

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 11.04.2021 18:15