V. Čejka

Nakladatelství erotik a soudobé prózy v Praze

Působnost 1930–1940

Nakladatel bez koncese Václav Čejka (* ? ?, † ? ?) vydával nejprve anonymně údajně za účasti Jaroslava Picky (>LČL), Josefa Hokra (>LČL) a Jana Fromka (>LČL in Odeon) edici pornografií a erotik Olisbos (1930; mj. markýz de Sade, Pierre Louÿs, anonymně Jaroslav Vrchlický a Felix Salten). Počátkem 1934 založil a redigoval edici Dobré knihy (1934-1937, 1940) s objevným výběrem atraktivních děl soudobé světové prózy (Louis Aragon, Marcel Aymé, Pearl S. Bucková, Louis Golding, Axel Munthe a Felix Timmermans) v překladech Quida Paličky, který doplnil původními prózami Bohumila Nováka a Vítězslav Nezvala. Ač opakovaně pokutován pro neoprávněnou nakladatelskou činnost, stal se 1936 i nakladatelem exkluzivního "sborníku poezie a vědy" Víta Obrtela Kvart (1936/1937 vydal 3. ročník). Nedostatek finančních prostředků mu však zřejmě nedovolil získat v konkurenci s velkými nakladatelskými domy většinu autorů, jejichž díla k nám uvedl, k trvalejší spolupráci. 1937 převzal edici Dobré knihy spolu s distribucí jejích starších titulů nakladatel dobrodružné četby a lékařských příruček Jaroslav Tožička a krátce v ní pokračoval, zprvu v Čejkově redakci (prózy Milady Součkové Amor a Psyché s výzdobou Zdenka Rykra). Čejka sám vydal na podzim 1938 mimo edici v intencích svého původního programu Obratník Raka Henryho Millera s předmluvou Anais Nïnové (v únoru 1939 bylo rozšiřování knihy zakázáno a zjištěný zbytek nákladu zabaven). 1939 připojil životopisný román Miloše V. Kratochvíla Bludná pouť a 1940 se vrátil k edici Dobré knihy novým titulem i reedicemi bestsellerů Pearl S. Buckové. – Působivé původní výtvarné řešení edice připravili typograf Alois Chvála (standardní grafická úprava) a Toyen (individuální prvky obálek, vazeb a výzdoby jednotlivých svazků), která Čejkovi anonymně ilustrovala již klasickou pornografii Josefina Mutzenbacherová neboli Paměti vídeňské holky, jak je sama vypravuje, v edici Olisbos. – Vyšlo cca 18 titulů.

1945 obnovilo Dobré knihy jako volnou řadu v Čejkově redakci nakladatelství Rudolf Schütz, soustředilo se však převážně na nová vydání předválečných titulů. Další údaje o Václavu Čejkovi nebyly zjištěny.

Související osobnosti

Působiště

Praha

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 15.06.2018 09:41

Č