Karel Červenka

Beletristické nakladatelství s převahou produkce pro děti a mládež v Praze-Holešovicích; knihkupectví

Nakladatelská působnost 1941–1948

Karel Červenka (* 1910 Praha, † 1944 Praha) se vyučil knihkupcem u firmy Höfer a Klouček (1925–1927 absolvoval pokračovací knihkupeckou školu) a do 1934 byl zaměstnán v několika pražských knihkupectvích. Firmu založil nejprve jako papírnictví, které po získání knihkupecké a nakladatelské koncese (1935) rozšířil o knihkupectví a 1941 za válečné odbytové konjunktury i o nakladatelství. Po jeho smrti vedla závod vdovským právem Věra Červenková (životopisná data nebyla zjištěna).

Vyšlo cca 35 titulů. – Na obrázkové knížky pro nejmenší (anonymní veršíky Hany Krupové s kresbami Jaroslava Vojny) navázaly ilustrované klasické pohádky v různých adaptacích (Božena Němcová, Zdenka Valentová, Joe Hloucha). Nevýrazný program původních pohádek a dětských příběhů naplnili rutinní autoři (Václav Deyl, Jaromíra Hüttlová, Jan Kouba) i debutanti (Rudolf Koblic, Hana Krupová, Jarmila Svobodová, Eliška Vostrá). Dobrodružnou (převážně vědeckofantastickou) prózou přispěl J. M. Troska, dívčím románem se uvedla Marie Calma. Její další prózy s tematikou ženských osudů rozšířily program o beletrii pro dospělé, který pokračoval povídkami pro ženy (Anna Petříková), detektivkou (Josef Petr Bulan) a po 1945 historickými příběhy (Miloš V. Kratochvíl). V próze pro mládež po válce zesílily výchovné tendence (František Molík) a k původní tvorbě přibyl překlad ze slovenštiny (Martin Hranko) a z angličtiny (Zane Grey). Závěr produkce patřil reedicím, převzatým ze staršího programu jiných nakladatelů (Zane Grey, J. M. Troska, Andrea Majocchi). – Většinu knih ilustrovali Jaroslav Vojna a Vincenc Živný, na výzdobě dalších se podíleli  mj. Otakar Mrkvička, Marie Želibská, František Kudláč, Vojtěch Cinybulk, Jaroslav Lebeda a Otakar Štembera. Jednotlivé obálky navrhli též Karel Svolinský, Toyen a Jaroslav Šváb. Pražské tiskárny Josef Čermák, E. Vychner (pak Bratří Vychnerové), Prometheus a Novina po válce doplnil především Cíl v Liberci.

Literatura a prameny: Gd. [Jan Gotthard]: Odešel dobrý kolega, Knihkupec a nakladatel 6, 1944, s. 114.

Související osobnosti

Působiště

Praha

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 03.07.2012 14:01