Oldřich Čeřovský

Nakladatelství dobrodružných sešitových edic v Praze na Vinohradech

Působnost 1925–1927

Oldřich Čeřovský (* 1905 ?, ? ?) působil na adrese knihkupectví Bohumila Špinky v Praze na Vinohradech, které zřejmě po Špinkově odchodu do Kladna 1926 krátce vedl. Přestože neuspěl s žádostí o nakladatelskou koncesi, rozvinul několik sešitových edic dobrodružného čtiva. 1927 ještě krátce pokračoval v Praze-Bubenči; pozdějši činnost nebyla zjištěna.

Vyšlo cca 85 titulů. – Do edice Sbírka napínavých povídek (Percy Stuart – světoznámý sportovec, 1925–1926) přešel svým 63. příběhem první z hrdinů Špinkovy edice Sparta club Percy Stuart. Jako překladatelé anonymních textů edice byli uváděni Jul. Adler, Klaer Farg a Frank Klaar. Původcovsky zcela anonymní edice Knihovna dobrodružných příběhů (Tom Mix – král cowboyů, 1926) soustředila příběhy „z pamětí krále kovbojů Tom Mixe", obdobná Knihovna napínavých novel (Hary Piell ve svých nejnovějších dobrodružstvích, 1926–1927) příběhy „z pamětí amerického dobrodruha Hary Piella". Český malíř, grafik a publicista Václav Arnošt Jarolímek byl autorem (pseud. L. O'Ray) i ilustrátorem (pseud. Jarol) edice Knihovna dobrodružných cest (Kolem světa – Dobrodružství světoběžníka, 1926; zjištěny 3 sešity), v níž příhody anglického žurnalisty Jamese Harta doplňovala populární učebnice angličtiny. Na novém působišti začal vydávat sešitovou edici Knihovna námořnických dobrodružství (asi 1927). Prozatím nedoložená zůstává údajná Čeřovského edice Nová intimní knihovna (okolo 1925).

Dokumentace: Čeřovského oznamovatel (nakl. věstník, asi 1926–1927, výtisky nezjištěny); Lexikon dobrodružné literatury 5, Sešitky a sešitové edice vydané do roku 1948 (2012), s. 25–31.

Literatura a prameny: Gd. [Jan Gotthard]: Literární smetí, Československý knihkupec 4, 1927, s. 216.

Související osobnosti

Působiště

Praha

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 25.12.2018 21:18