Václav Němeček

Knihkupectví v Nasavrkách

Nakladatelská působnost 1945–1946

Václav Němeček (* 1903 Bohutín-Havírna u Příbrami, † 1981 Nasavrky) se 1920 vyučil knihkupcem u firmy Karel Simon v Příbrami. Zaměstnán byl nejprve u téže firmy, později v nasavrcké filiálce chrudimského knihkupectví Josef Kosina. 1928 získal knihkupeckou koncesi, knihkupectví v Nasavrkách převzal do svého majetku a vedl je pod svým jménem. 1940 uspořádal výstavu knih a obrazů s nasavrckými motivy. Po 1945 se pokusil i o nakladatelství (též s firemním označením  Němečkovo nakladatelství), jehož společníkem byl údajně Jaromír Nožička (1946 zajišťovala pražská firma Jan Svátek, kterou Nožička tehdy vedl, distribuci Němečkovy produkce). Nakladatelství se však nerozvinulo, knihkupectví bylo 1949 začleněno do družstva Kniha lidu a později převedeno do národního podniku Kniha. Jeho bývalý majitel v něm pracoval do 1966, kdy odešel do důchodu.

Vyšlo cca 7 titulů. – Jádrem nakladatelské produkce byly venkovské romány Jiřího Muka, které Němeček doplnil didaktickým dobrodružným příběhem pro chlapce Jana Karla Čemuse, pohádkami Vojty Mertena a prózami Karla Berana. – Standardně graficky upravené publikace nejčastěji ilustrovala O. D. Latanov, román Karla Berana Prchající Parth vyzdobil Vladimír Sychra. Většinu titulů vytiskly převzaté německé tiskárny v pohraničí.

Související osobnosti

Působiště

Nasavrky

Heslo bylo naposledy změněno 25.07.2021 17:14

N