Oldřich Petr

Beletristické nakladatelství v Praze; knihkupectví

Nakladatelská působnost 1919–1942

Oldřich Petr (* 1887 Zbýšov u Čáslavi, † 1953 Praha) absolvoval 2 třídy reálky, 1904 se vyučil knihkupcem u firmy B. E. Tolman v Hradci Králové, pracoval v několika knihkupectvích v Olomouci, Čáslavi, Mladé Boleslavi a v Praze. Koncem 1925 získal knihkupeckou a nakladatelskou koncesi a počátkem 1926 otevřel knihkupectví, které působilo postupně na několika místech v Praze do 1949.

Vyšlo cca 30 titulů. – Ještě před založením vlastního závodu vydal Petr drobný svazeček veršů Karla Havlíčka Borovského v edici Petrovy knížky (1919) a slezské pohádky Heleny Salichové v edici Petrklíče (1921). Po otevření knihkupectví se zaměřil na francouzskou literaturu (překládali Alfons Breska, Beatrice Bresková, Ota Dubský a František Jelínek). Moderní autory (René Boylesve, Edmond Jaloux, François Mauriac, Henri Béraud) zařadil do edice Opál (1926–1928, red. Alfons Breska). Souběžně (zprvu v sešitech na pokračování s označením Petrova knihovna) vycházely prózy populárních starších francouzských autorů (Honoré de Balzac, Alexandre Dumas, Alfréd de Vigny) spolu s překlady z angličtiny (H. Rider Haggard) a italštiny (Giovanni Verga). Francouzskou beletrii doplnil Balzakův životopis (Eugène de Mirecourt). Alfons Breska uplatnil v nakladatelství cestopisnou reportáž Paříž, původní prózu představili do konce 20. let Lída Bubelová a Josef Jahoda. Ve 30. letech udržoval kontinuitu nakladatelství jen Arnošt Czech z Czechenherzu prózami a verši s indickou tematikou a svým překladem ze sanskrtu. Až na přelomu 30. a 40. let rozšířilo spektrum produkce několik zdravovědných brožur. – Pohádky Heleny Salichové vyzdobil a ilustroval její budoucí manžel Antonín Hála. Ve 2. polovině 20. let kreslili přebaly na beletristickou produkci Václav Čutta, Jan Šebek a František Horník, v nabídce byly i jednotné nakladatelské vazby. Moderní grafické řešení se uplatnilo jen na deskách brožovaných vydání. Kvalitní tisk zajišťovala Pražská akciová tiskárna.

Dokumentace: Seznam (1927).

Související osobnosti

Působiště

Praha

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 01.01.2019 17:17