Popularia (J. Rokyta)

Nakladatelství přeložené oddechové beletrie při knihtiskárně v Praze

Působnost 1926–1933

Knihtiskárnu J. Rokyta založil 1877 původně ve Slaném sazeč Jan Rokyta (* 1843 Mělník, † 1905 Praha). 1893 ji přenesl do Prahy na Nové Město, kde ji po jeho smrti vedla vdova Julie Rokytová (roz. Svobodová; * 1854, † 1928) a později převzal syn Jaroslav Rokyta (* 1884 ?, † ? ?). Významnější nakladatelskou činnost rozvinula tiskárna jen na přelomu 20. a 30. let 20. století. Neprotokolovaným názvem Popularia chtěla údajně odlišit svou nakladatelskou produkci od publikací nakladatelství a knihkupectví módních střihů a hospodyňské literatury v Praze na Smíchově, jejímž majitelem byl Jan Rokyta, pravděpodobně Jaroslavův bratr. (Jejich další příbuzný Jaroslav Rokyta provozoval pod svým jménem tiskárnu v Košířích.) Redaktorem nakladatelství Popularia byl Antonín Zubr starší (* 1886 Praha, † 1968 Praha). Vystudoval nižší reálku a vyučil se knihkupcem u pražské firmy A. Storch syn (1901–1903 absolvoval pokračovací knihkupeckou školu). Zaměstnán byl u několika firem, naposledy 1918–1926 jako prokurista u firmy Alois Hynek. 1927 získal knihkupeckou a nakladatelskou koncesi a otevřel vlastní knihkupectví Antonín Zubr. Protože zprvu působilo v budově tiskárny J. Rokyta a sídle nakladatelství, byl v profesních kruzích někdy považován i za majitele Popularie. Knihkupectví pokračovalo i po ukončení činnosti nakladatelství až do 1949, kdy bylo zrušeno v rámci likvidace soukromého podnikání. Antonín Zubr pak byl zaměstnán mimo obor jako účetní.

Vyšlo cca 65 titulů. – Nakladatelství se zaměřilo na soudobou oddechovou četbu populárních i méně známých cizích autorů. Překlady z němčiny, angličtiny a francouzštiny, vydávané zprvu po sešitech, soustředilo do edic podle čtenářského zaměření i jazykové provenience. V edici Romány lásky (1926–1933) vycházeli především němečtí autoři Georg Hartwig (i jako Jiří Hartvig) a Lola Steinová (vl. jm. Lola Sternová), dále Margareta Elzerová, Arthur Zapp, Doroty Goebelerová, Margarete Fronauová, ojediněle i Eduard de Keyser, Gertrud  Stendalová (vl. jm. Gertrud von Brockdorff), Josephine Schade-Hädickeová, Walter Angel, Anselm Goth, Erich Ebenstein a Gert Rothberg, které překládali Julie Vlasáková, Miluše Mittenhubrová (i pseud. Ivan Bělský), Josef Žemla, František Šádek, J. Kosterková, Edvard Václavek a Marie Preisová-Vávrová. Edice Dobrodružství (1927–1933) přinesla především westerny, ojediněle i detektivky amerických a anglických autorů (William Patterson White, Charles Alden Seltzer, Edgar Wallace, Gordon Young, Ben Bolt a Frank C. Robertson) v překladech Jaromíra Aclera, Bohumila Dobrovolného, J. Dobrovolného, Karla Štěpánka a Jindřicha Tůmy. Nejmenší edice Galantní romány (1930–1931) doplnila dva románové cykly (Félicien Champsaur o sochaři Gardanovi, Jean de Létraz a Suzette Destyová o dívce Nicol) prózami dalších francouzských autorů (Jean Marèze, Guy d’Arzac, Anne Armandyová, Paul Véber) v různých překladech. Při pozdějším doprodeji opatřila zřejmě tiskárna některé svazky novými vstupními stranami bez údajů o edicích. – Pro jednotně graficky rozvržené svazky navrhli barevné dějové obálky Václav Čutta (autor návrhu nakladatelské vazby pro edici Romány lásky), Jan Goth, Karel Šimůnek, Karel Weran (šifra K. W.), František Horník, A. L. Salač a Fráňa Smatek, jenž doprovodil všechny svazky edice Galantní romány též stereotypními, vzájemně zaměnitelnými ilustracemi. Tisk všech titulů zajistila mateřská firma J. Rokyta v Praze, která pak pokračovala v zakázkovém tiskařství do poloviny 40. let 20. století, kdy zanikla.

Dokumentace: Lexikon dobrodružné literatury 8, Nakladatelé K–Z (2016), s. 119–124.

Literatura a prameny: Ž. [L. K. Žižka]: Pražský knihkupec a nakladatel Ant. Zubr... [glosa k padesátinám], Československý knihkupec 14, 1937, s. 10. ■ Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 515, obraz 807, 809; Osobní sdělení.

Související osobnosti

Působiště

Praha

Heslo bylo naposledy změněno 26.01.2023 13:25