Proudy

Nakladatelství beletrie a odborných spisů v Praze

Působnost 1919–1929

Bližší údaje o nakladatelství nebyly zjištěny. Protože veškerou jeho produkci vytiskla knihtiskárna Zdeněk Binko a oba podniky působily na stejné adrese v Praze na Novém Městě, lze důvodně předpokládat, že nakladatelství provozovala knihtiskárna na svou tiskařskou koncesi. Zbytky nákladu většiny později převzala a spolu se svou produkcí nabízela pražská firma Josef Springer.

Vyšlo cca 15 titulů. – Edice Proudy (1919–1922) zařadila přeloženou soudobou prózu francouzskou (Camille Mauclair), anglickou (Barry Pain), polskou (Tereza Lubińska, Mieczysław Srokowski) a německou (Berhard Kellermann) spolu s nevýraznými prózami českými (Gustav Klika, Anna Olga Fidrmucová). Edici uzavřel operní průvodce (Alois Tvrdek). Po úvodních svazcích nepokračovala Knihovna mládeže, jejíž řada lichá („pro útlou mládež“, 1920) přinesla jen výbor z pohádek českých autorů v redakci Gustava Kliky, řada sudá (1921) válečné povídky Antonína Jenneho. Mimo edice vyšly aktuální zákony proti lichvě (1920) a v 2. polovině 20. let odborné spisy z cukrovarnictví (Aleš Linsbauer) a geologie (Edvard Schnabel). Poslední zjištěný titul nakladatelství (verše Jindřicha Zpěváka, 1929) předznamenal pozdější účast tiskárny Zdeněk Binko na tisku a distribuci publikací literární skupiny EMNA, vedené Vladimírem Eduardem Coufalem. – Na výzdobě obálek obou edic se podíleli M. (Maxmilian) Boháč a grafik Karel Němec, obálku poslední knížky navrhl člen skupiny EMNA Miloš Jiráček.

Působiště

Praha

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 07.10.2015 21:09