Eugen Peterson

Nakladatelství drobných modliteb a písní v Příbrami; knihkupectví, kamenotiskárna

Nakladatelská působnost 1858–1905

Němec Eugen Peterson (* 1821 Poznaň, Polsko, †  1899 Příbram), snad původem z Hanoverska (podle jiných údajů s dánskými předky), založil v Příbrami 1851 knihkupectví s papírnictvím a kamenotiskařskou dílnou. Od konce 50. let 19. století rozvinul i nakladatelství, které nejpozději v 90. letech utlumil. 1899 zemřeli postupně Petersonova manželka Eleonora, jeho syn Emil (knihkupec a fotograf) a sám zakladatel firmy. Po smrti Eugena Petersona převzal závod jeho druhý syn, vystudovaný lékárník Rudolf Peterson (* ? ?, † ? ?), který získal 1900 koncesi po otci. 1904 se tichým společníkem a prokuristou firmy stal stavitelský kreslič Matěj Brichta (* ? ?, † ? ?). 1908 Brichta obdržel koncesi na své jméno a upadající firmu (již jen knihkupectví) převzal. 1911 odešel do Ameriky a firmu koupil knihař František Svoboda.

Vyšlo cca 200 titulů. – V nakladatelské produkci, zaměřené především na poutníky a návštěvníky příbramské Svaté Hory, převažovaly anonymní dvou- až čtyřlistové modlitby a nábožné písně. Vycházely (i opakovaně) v češtině i v němčině, tištěny byly zprvu převážně frakturou, později i latinkou. Nabídku doplňovaly světské písně a popěvky. Tisk zajišťovala převážně jindřichohradecká tiskárna Al. Landfras syn, v menší míře i pražská firma Jan Spurný a její nástupkyně, tiskárna Jul. Janů. K výzdobě, soustředěné zpravidla na titulní stránku a jen zřídka rozšířené o ozdůbky v textu, posloužily štočky ze zásob tiskáren. Ojedinělé knižní tituly (nábožné příběhy, příručka pro katechety a průvodce po Svaté Hoře a Příbrami) směřovaly k obdobné klientele. Z vlastní litografické produkce nabízel Eugen Peterson sérii pohlednic Příbrami, litografické reprodukce a vystřihovací jesličky. – Nástupnická firma Rudolf Peterson omezila nakladatelství na drobné písně a sólové výstupy A. K. Hořovického (pseud.) a na spoluvydavatelství hornického kalendáře. Produkci uzavřely 1905 Brichtův průvodce Příbramí s adresářem a knížka veršů (Quido Maria Vyskočil) s výzdobou Huga Boettingera.

 

Literatura a prameny: Jan Muk: Špalíčkové písničky z Landfrasovy tiskárny v J. Hradci, in Z minulosti Jindřichohradecka (Jindřichův Hradec 1940), s. 53; Gd. [Jan Gotthard]: Devadesát let příbramského knihkupectví, Knihkupec a nakladatel 3, 1941, s. 283–284; Jan Muk: Alois Landfras, probuzenecký knihtiskař a jindřichohradecký starosta (Jindřichův Hradec 1947), s. 14.

Související osobnosti

Působiště

Příbram

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 02.03.2022 22:05