J. A. Prokeš

Knihkupectví s nepatrnou nakladatelskou produkcí v Uherském Hradišti a v Litovli

Nakladatelská působnost 1902–1904

Josef A. Prokeš (* 1874 Třebechovice pod Orebem, † 1905 Uherské Hradiště) vystudoval 4 třídy gymnázia v Hradci Králové, zaměstnán byl v knihkupectvích v Kolíně, Jičíně, Litoměřicích, Českých Budějovicích a v Praze. Na podzim 1898 koupil knihkupectví L. R. Kráčelíka v Uherském Hradišti, v listopadu téhož roku získal knihkupeckou koncesi a firmu převedl na své jméno. 1899 zřídil knihkupeckou pobočku své firmy v Uherském Brodě a 1903 v Litovli. 1904 převzal litovelskou pobočku Jaroslav Hončík a rozvinul při ní i nakladatelství. V témže roce Prokeš „z důvodů trvalé nemoci“ nabízel ke koupi i uherskohradišťské knihkupectví. Až v dubnu 1905 je koupil Adolf Bayerle (* 1873, † 1925; působil v Kolíně, Praze, Záhřebu a ve Vídni). Po Prokešově náhlé smrti (1. 5. 1905) však vzhledem k chybějícím účetním dokladům převzal firmu bez aktiv a pasiv a Prokešovi věřitelé byli odkázáni na konkurz jeho pozůstalosti. Po získání vlastní koncese vedl Adolf Bayerle knihkupectví pod svým jménem do konce 1908, kdy je prodal Alfrédu Kiesswetterovi. Později se údajně stal disponentem firmy F. Topič v Praze.

Celkem vyšlo cca 5 titulů. – Nepatrnou knižní produkci firmy J. A. Prokeš v Uherském Hradišti tvoří leporelo, knížka veršíků pro děti Ludmily Tesařové (výtisky nebyly zjištěny) a právní studie Bohumíra Valenty o jazykové otázce v rakouských zákonech. Prokeš i Bayerle vydávali též regionální místopisné pohlednice. – Nákladem litovelské pobočky firmy J. A. Prokeš vyšly 1904 pohádky v adaptaci Matouše Václavka a zpěvník pochodových písní. Od 1905 pak ve vydávání pokračoval pod svým jménem Jaroslav Hončík, který pobočku 1904 koupil.

Literatura a prameny: Oznámení [o převzetí firmy Josef A. Prokeš Adolfem Bayerlem], Knihkupecký oznamovatel 12, 1904/1905, č. 12, s. 3; Ke konkursu firmy Prokeš, Knihkupecký oznamovatel 12, 1904/1905, č. 19, s. 3; Lubomír Šik: Litovel v datech ([Litovel 2005]), s. 56; Blanka Rašticová: Knihkupci v Uherském Hradišti, vydavatelé skvělých pohlednic, Zvuk Zlínského kraje, 2008, podzim/zima, s. 58–59. ■ Státní okresní archiv Uherské Hradiště, fond AM UH III, inv. č. 556, 558.

Související osobnosti

Působiště

Litovel, Uherské Hradiště

Heslo bylo naposledy změněno 05.11.2014 21:21