L. R. Kráčelík

Nakladatelství v Uherském Hradišti; knihkupectví, knihtiskárna

Nakladatelská působnost 70. léta 19. stol. – 1902

Leopold Kráčelík (psal se převážně Leopold R. Kráčelík; * 1845 Uherské Hradiště, † 1903 Uherské Hradiště) převzal 1871 uherskohradišťskou knihkupeckou pobočku kroměřížské firmy Heinrich Gusek (založenou 1866), osamostatnil ji a převedl na své jméno. Při knihkupectví postupně rozvíjel i nakladatelství a 1881 připojil k podniku knihtiskárnu A. C. Zannera. Celý závod od něho 1885 koupili bratři Jan (Johann) Handel (* 1857 Rýmařov) a Karel (Carl) Handel (* 1859 Velká Polom). Krátce vedli podnik společně pod firmou Bratři Handlové (v německém znění Brüder Handel), již 1887 jej však rozdělili, přičemž Jan Handel  si ponechal knihkupectví a Karel Handel převzal knihtiskárnu. Kráčelík, který mezitím působil jen jako nakladatel, koupil 1896 od Jana Handla knihkupectví zpět a vedl je pod firmou L. R. Kráčelík do 1898, kdy se stal ředitelem kanceláře městské spořitelny v Uherském Hradišti. Ponechav si jen nakladatelství, prodal knihkupectví Josefu A. Prokešovi, který je dále vedl pod svým jménem. Po Kráčelíkově smrti 1903 spravoval nakladatelský sklad jménem dědiců jeho synovec, městský kancelista Antonín Leopold Stangler.

Vyšlo cca 25 titulů. – Kráčelíkův nakladatelský program reagoval na potřeby uherskohradišťského středního školství, státních a obecních úřadů a návštěvníků blízkého Velehradu; publikace vycházely jak v češtině, tak v němčině. Postupně vydal mj. středoškolské učebnice a metodiku výuky matematiky (Josef Gajdeczka) a učebnice náboženství (František Perútka), dále album fotografií interiérů velehradského chrámu od uherskohradišťského fotografa Heinricha Weidnera, později průvodce po Velehradu (Jan Vychodil) a soubor pohlednic tohoto poutního místa (zřejmě v několika vydáních). Nabídku náboženské literatury rozšířily mj. vánoční a mariánské písně (Jan Charvát), modlitby křížové cesty a příručka pro ministranty. Naučnou literaturu v češtině zastoupila zprvu vlastivěda Uherskohradišťska (Vincenc Sl. Chlup) a popularizační edice Prostonárodní hospodářské přednášky pro naše rolníky (1883, red. V. O. Poláček), která však zanikla po prvém sešitu. Od poloviny 80. let se nakladatel zaměřil na výklady zákonů a předpisů a na příručky státní a obecní správy v němčině (Hermann Niemeczek, Josef Schneider, Arnold Wetter) a přírodovědné publikace v češtině (Josef Zahradník, Josef Klvaňa). Od konce 70. let 19. století působil Kráčelík též jako komisionář (distributor) pro díla, která vlastním nákladem vydávali a v Uherském Hradišti tiskli kněz Jindřich Erazim Vitásek (dějiny Huštěnovic a Uherského Hradiště) a lékař a amatérský badatel František Pluskal Moravičanský (vlastivědné a historické spisy). – Před zakoupením vlastní tiskárny Kráčelík tiskl zřejmě především u A. C. Zannera, po jejím prodeji 1885 zadával tisk publikací svého nákladu nástupnické firmě Brüder Handel, později Knihtiskárně a kamenotiskárně společenstva v Přerově (především barevné litografie pro přírodopisný atlas Josefa Klvani) a tiskárně Jindřich Slovák v Kroměříži.

Literatura a prameny: Úmrtí, Slovácké noviny 9. 9. 1903, s. 2; V. Pavlacký: 160 let knihtisku v Uherském Hradišti, Zpravodaj města Uherského Hradiště 13, 1975, č. 1, s. 7–8; Blanka Rašticová: Knihkupci v Uherském Hradišti, vydavatelé skvělých pohlednic, Zvuk Zlínského kraje, 2008, podzim/zima, s. 58. ■ Státní okresní archiv Uherské Hradiště, fond AM UH III. inv. č. 556, 558.

Související osobnosti

Působiště

Uherské Hradiště

Heslo bylo naposledy změněno 09.11.2014 15:06