Jaroslav Korel

Nakladatelství erotických próz v Praze

Působnost 1934–1939

Jaroslav Korel (* 1910 Praha, † ? ?), údajně vyučený knihkupec a povoláním účetní, zahájil 1934 bez koncese nakladatelskou činnost formálně jako majitel, vydavatel a odpovědný redaktor edice Moderní autoři. Téhož roku požádal o nakladatelskou koncesi, kterou však nezískal a Magistrátem hl. m. Prahy byl opakovaně pokutován pro neoprávněné podnikání. 1943 byl odsouzen pro soustavné rozšiřování pornografických tiskovin a fotografií, které skladoval v pronajaté garáži, k nepodmíněnému trestu 8 měsíců vězení a k pokutě.

Vyšlo cca 9 titulů. – Edici Moderní autoři (1934–1939) otevřel norský román studentského mládí (Sigurd Hoel), po němž následoval údajný překlad životního příběhu francouzské kurtizány (autor Henri Adés nebyl v zahraničních databázích zjištěn). Původním erotickým románem ze současnosti přispěl Quido Palička (pod pseud. Jean Delys), který pak z francouzštiny přeložil prózu Paula Adama Klarissino stádo (1936; část nákladu vyšla s odlišným titulem Cocktail neřesti a vloženými pornografickými kresbami šifry R. D. bez jména nakladatele v edici Paris jako soukromý tisk). Mimo edici vydal Korel 1936 ještě ve své textové úpravě dva francouzské erotické příběhy z 18. století (Henri Joseph Dulaurens a markýz de Sade). 1936 a 1937 Krajský soud trestní v Praze postupně všechny vydané tituly s výjimkou Hoelova románu konfiskoval. V dubnu 1939 nakladatel doplnil edici Moderní autoři obsahově i formálně nesourodým svazečkem židovských anekdot (karikaturními kresbami je doprovodil Josef Rada či Řada) a dle údajů České národní bibliografie byl též nakladatelem Večerních písní Vítězslava Hálka (vyšly počátkem 1945 antedatovaně bez nakladatelských údajů s vročením 1939 v edici Vltava). – Z osnovy typografické úpravy 1. svazku edice Moderní autoři (Jindřich Štyrský) zprvu vycházely anonymní, postupně stále úspornější úpravy jejích dalších svazků i mimoedičních erotických titulů. Na přebalech se uplatnily fotografické akty (mj. Jaroslav Fabinger), ojediněle filmové fotografie. Tisk zajišťovaly pražské firmy Jaroslav Hoffmann, V. Palán a Impressa.

Literatura a prameny: an,: Pornografie ve velkém (Krajský soud trestní v Praze), Národní politika (pražské vydání) 25. 3. 1943, s. 3; V obecném zájmu (2015), s. 748-749, 999.

Související osobnosti

Působiště

Praha

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 30.09.2018 18:31