J. Kaška

Knihkupectví v Kolíně

Nakladatelská působnost 1906–1911

Josef Kaška (* 1868 Tábor, † 1949 Kolín) pocházel z rodiny městského důchodního. Po absolvování 5 tříd gymnázia 1883 se vyučil knihkupcem u Jana Paška v Jičíně. Jičínský pobyt podnítil jeho celoživotní zálibu v pěší turistice, kterou pěstoval i na všech svých dalších působištích. Z Jičína odešel do brněnského knihkupectví Joža Barvič a nakonec do Roudnice nad Labem, kde pracoval v knihkupectví Aloise Mareše, pomáhal jako korektor v Marešově tiskárně a krátce se podílel i na redakci časopisu Podřipan. V roudnickém spolku Říp se uplatnil především jako ochotnický herec a pěvec. 1896 převzal kolínskou firmu Ad. Hoblík (původní majitel Adolf Hoblík zůstal jeho společníkem), 1900 se stal jejím majitelem a po získání koncese ji téhož roku převedl na své jméno. Okolo 1905 rozšířil podnik o knihkupeckou pobočku v Pečkách, kterou 1912 převzal a pod svým jménem dále provozoval Emil J. Vaníček (* 1884). Kolínský závod Kaška 1909 přemístil do vlastního domu na náměstí a postupně z něj vybudoval jedno z nejvýznamnějších mimopražských knihkupectví. I v Kolíně se zapojil do kulturního a společenského života; působil mj. ve výboru Kruhu přátel umění, ve zpěváckém spolku Dobroslav, ve 20. letech jako průvodce Klubu českých turistů. 1902–1939 byl agilním funkcionářem výboru Spolku, později Svazu knihkupců a nakladatelů, pracoval i ve výboru Obchodního družstva a Záložny knihkupců a nakladatelů. Jako člen výboru středočeského knihkupeckého grémia se zasloužil o organizaci odborné výuky mimopražských praktikantů. 1939 odevzdal knihkupectví synovi Přemyslu Kaškovi (* 1903), který téhož roku převedl koncesi na své jméno. 1949 převzalo knihkupectví družstvo Kniha lidu. – Bratr Josefa Kašky Rudolf Kaška se stal knihkupcem a knihtiskařem v Roudnici nad Labem, první manželka Josefa Kašky Anna byla sestrou pražského nakladatele, knihkupce a funkcionáře profesních korporací Eduarda Weinfurtera.

Vyšlo cca 5 titulů. – Od počátku svého kolínského působení Kaška intenzivně vydával fotografické i kreslené pohlednice Kolínska (první již koncem 90. let pod firmou Ad. Hoblík), k nimž později připojil číslovanou pohlednicovou sérii Posázaví. Několik drobných knižních titulů vydal jen v prvých letech vlastního podniku. Po první a jediné části básnického cyklu o krásách Prahy (1906) od kolínské učitelky Marie Zelenkové (pseud. J. M. Zelenka) vyšla kompilace Jana Lesíkova (vl. jm. Antonína Vomáčky) o srbských povstáních proti Turkům počátkem 19. století. Následoval průvodce po kolínském chrámu sv. Bartoloměje od Václava Sixty a Antonína Hlaváčka (1910) a skromnou Kaškovu produkci uzavřela drobná obrazová alba (fotografie Kolína a okolí a cyklus barevných kreseb kolínských motivů od Karla Werana). – Tisk zajišťovala převážně kolínská tiskárna J. Schreiber (J. Pak).

Literatura a prameny: Otakar Štorch-Marien: Medailonek Jos. Kaškovi k šedesátce, Československý knihkupec 5, 1928, s. 81–82; Ž [L. K. Žižka]: Padesát let knihkupecké práce Josefa Kašky, Československý knihkupec 10, 1933, s. 376–377; ž. [L. K. Žižka]: Lístek Josefu Kaškovi, Československý knihkupec 15, 1938, s. 65, 67; Josef Kaška vzpomíná, Knihkupec a nakladatel 3, 1941, s. 426–427, 434–435, 442–443, 466–467, 478–479, 506–507, 514–515; ž [L. K. Žižka]: Josef Kaška, jubilant tříčtvrteční, Knihkupec a nakladatel 5, 1943, s. 36; Miroslava Jouzová: Josef Kaška, Zpravodaj města Kolína 25, 2019, č. 2, s. 18, 1 fot. ■ Státní okresní archiv Kolín, fond Kaška Josef.

Související osobnosti

Působiště

Kolín

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 23.07.2019 17:49