Kruh, s. s r. o.

Beletristické nakladatelství v Praze na Smíchově spjaté s knihařstvím K. Wilhelm

Působnost 1935–1939 (1943)

Nakladatelská společnost s r. o. Zora (>LČL 2, s. 267–269) ukončila po smrti svého jednatele Bedřicha Šalouna 1933 činnost, ponechala si však koncesi a usnesením valné hromady z konce téhož roku změnila název na Kruh, s. s r. o. Jejím ředitelem se stal nakladatelský pracovník František Lukeš, fakticky ji však ovládal knihař Karel Wilhelm, jehož firma se prostřednictvím Kruhu pokoušela rozšířit působnost do knihkupecké a nakladatelské oblasti. Počátkem 1934 získala za nepatrný zlomek krámské ceny část skladu krachujícího nakladatelství Aventinum (mj. Spisy Gustave Flauberta, Dějiny umění Élie Faura a nedokončená vícesvazková díla Kniha tisíce a jedné noci a Zeměpis světa) a s jeho majitelem Otakarem Štorchem-Marienem příležitostně spolupracovala i později (mj. 1941 pro něho vázala a expedovala publikaci Mistři evropského malířství). Knihařova manželka Anna Wilhelmová, po ovdovění majitelka firmy K. Wilhelm, byla jednatelkou Kruhu a fakticky jej řídila. Po 1945 Kruh zamýšlel mj. dokončit aventinský soubor Kniha tisíce a jedné noci, činnost však už neobnovil.

Vyšlo cca 12 titulů. – Koncem 1934 oznámil Kruh záměr pokračovat v aventinském Zeměpisu světa a údajně vydal i několik sešitů rozpracovaného 4. dílu (nedoloženo), ani ten však nedokončil. Nesourodá produkce Kruhu pak těžila z edičních tipů Otakara Štorcha Mariena (v edici Romány Kruhu nové vydání aventinského titulu od Rose Macaulayové, 1935; román Ernsta Lothara, 1937) a z příležitostných nabídek. Tři prózy Kruh převzal a vydal ze ztroskotavšího projektu Dílo B. Travena v nakladatelství Helios, dále vyšly mj. náboženské úvahy Jaroslava Šímy, dětský příběh Karly Dolínkové, pohádky Jiřiny Parmové a Jaroslava Hlouška a cestopisná próza Antonína Kuningera (1943 s vročením 1938).

Dokumentace: Vážení! (leták, listopad 1934).

Literatura a prameny: Otakar Štorch-Marien: Tma a co bylo potom (1972), s. 108, 222.

Související osobnosti

Působiště

Praha

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 18.11.2018 23:08