Jan Kubín

Regionální nakladatelství při knihkupectví v Boskovicích

Nakladatelská působnost 1927–1938

České knihkupectví v Boskovicích založil 1887 po svém působení v Přerově a ve Vídni knihař a knihkupec Karel Deutschmann. Již 1888 je od něj koupil a na koncesi z března téhož roku pod svým jménem otevřel Jan Kubín starší (* 1840 Poličná, † 1913 Boskovice), původním povoláním učitel, který přišel do Boskovic z Valašska. Jeho nejmladší syn Jan Kubín mladší (* 1886 Boskovice, † ? ?) absolvoval po měšťance 1 ročník obchodní akademie a vyučil se knihkupcem u pražské firmy Fr. A. Urbánek (1900–1902 absolvoval v Praze i pokračovací knihkupeckou školu). Pak byl zaměstnán u otce v Boskovicích a 1914 knihkupectví převzal. Jeho starším a slavnějším bratrem byl česko-francouzský malíř, grafik a sochař Otakar Kubín (* 1883, † 1969; ve Francii působil pod jménem Othon Coubine). 1946 odevzdal Jan Kubín mladší knihkupectví svému synovi, absolventu obchodní akademie Zdeňku Kubínovi (* 1916 Boskovice, † ? ?), který je vedl pod tradičním názvem Jan Kubín (majtel Zdeněk Kubín) asi do 1949.

Vyšlo cca 15 titulů. – Jan Kubín starší převzal do výhradní distribuce svého knihkupectví dvě brožury urbanisty Iva Beneše o regionálním plánování, Jan Kubín mladší nabízel 1914 v subskripci album dřevorytů Lidské bídy, které jeho bratr Otakar vydal v Paříži. Nakladatelství při knihkupectví provozoval jen krátce až ve 20. a 30. letech 20. století. Jeho hlavním autorem byl Kubínův synovec, prokurista městské spořitelny v Boskovicích a regionální vlastivědný badatel Jaroslav Jurek, jemuž vyšla drobná milostná próza, knížka veršů a série odborných příspěvků z oboru peněžnictví. Produkci doplnily válečné vzpomínky (sokolský pracovník a středoškolský profesor František Loubal), sbírka povídek (Božena Vahalová), projekt nové hospodářské organizace státu (národohospodář Kuneš Staniček) a učebnice regionálního místopisu (Otakar Viktorin). – Jednoduchou typografickou úpravu knih výjimečně doplnil obálkou a vinětami (linoryty) Jiří Taufer. Většinu titulů vytiskla boskovická firma Jan Král, kterou doplnily další regionální tiskárny František Navrátil v Břeclavi, Humana v Letovicích a Grafia v Březové nad Svitavou.

Literatura a prameny: Padesát let Kubínova knihkupectví, Československý knihkupec 15, 1938, s. 52; Životní jubileum moravského knihkupce [k 60. narozeninám Jana Kubína mladšího], Knihkupec a nakladatel 8, 1946, s. 56; Jaroslav Bránský: Boskovice v proměnách času (Boskovice 1990), s.44.

Související osobnosti

Působiště

Boskovice

Heslo bylo naposledy změněno 25.07.2023 22:00