Kudělka, Josef

* 1911 Košatka (Stará Ves nad Ondřejnicí – Košatka)
† 1975 Praha

Malíř a grafik; učitel kreslení ve Frývaldově (Jeseníku) a v Praze.

Související nakladatelství